Wist je dit al?

Wat houdt de verrekening van zakelijke lasten bij de overdracht van een woning in? 

Als je eigenaar van een woning bent, dan ontvang je jaarlijks een aanslag van de gemeente en het waterschap voor de betaling van onroerendezaakbelasting, waterschapslasten (tarief gebouwd) en - in sommige gemeenten - ook rioolrecht. Deze zakelijke lasten worden in rekening gebracht aan, en dienen voldaan te worden door, diegene die op 1 januari van een jaar als eigenaar van een woning geregistreerd staat, maar horen vanaf de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van de koper te komen. Die koper is vanaf die datum immers de eigenaar. De notaris rekent voor jou uit welk gedeelte van deze lasten eigenlijk voor rekening van de koper dienen te komen en brengt deze op zijn notarisafrekening ten behoeve van de verkoper aan de koper in rekening. De notaris verrekent alleen de eigenaarslasten van een woning. Gebruikerslasten (zoals afvalstoffenheffing, waterschapslasten (tarief ongebouwd) en verontreinigingsheffing worden door de notaris niet verrekend. Meer weten?

Terug