Actueel

Samenwonen en een testament?

Samenwonen en een testament?

Je woont samen of je gaat samenwonen. Dan zou je denken dat je met een samenlevingscontract  waarin een ‘verblijvingsbeding’ is opgenomen, alles goed voor elkaar hebt. Toch is dat niet zo! Je hebt ook een langstlevende testament nodig… lees hier https://www.mijnemmiusnotarissen.nl/wist-je-dit-al/40/een-samenlevingscontract-niet-altijd-voldoende wat je moet doen. Moment voor je testament!

 

Terug