emmius_28_335x223.jpg

Sieneke Bolken, notaris in Delfzijl
Ondernemingsrecht, vereffening nalatenschappen, estate planning en onroerend goed

‘Ik vind het heerlijk om met ondernemers te werken. Vooral ook omdat ik ze goed begrijp. Zelf ben ik per slot van rekening ook ondernemer. Ondernemers zijn toegewijd en hebben hart voor de zaak. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat ondernemen risico’s met zich meebrengt.  En dat het verstandig is om bepaalde zaken goed en tijdig vast te leggen. Denk aan het bepalen van de juiste rechtsvorm of het omzeilen van valkuilen bij samenwerkingsverbanden. Maar ook breng ik de mogelijke gevolgen van de onderneming op de privésituatie in kaart. Ondernemingsrecht heeft dus veel raakvlakken met het familierecht. Want wat gebeurt er als je, al dan niet tijdelijk, het bedrijf niet kunt leiden? Wie neemt dan de zaken waar? En hoe zorg je ervoor dat in geval van overlijden je partner en kinderen goed achterblijven? Op al die gebieden probeer ik ondernemers het beste tot hun recht te laten komen.’

Wat kan ik voor jou betekenen?

 

Bel mij (0596) 63 50 00 of klik hier en stuur mij een email-bericht