Wist je dit al?

Hoe lang kan de belastingdienst nog een aanslag schenkbelasting opleggen?

Op grond van de wettelijke regeling kan de termijn waarin nog een aanslag schenkbelasting kan worden opgelegd erg lang zijn. Als geen aangifte is gedaan van een schenking waarover eigenlijk schenkbelasting verschuldigd is, dan gaan de normale termijnen waarbinnen de belastingdienst nog een aanslag op kan leggen, pas lopen bij het overlijden van de schenker of de begiftigde. Meer weten?

Terug