Wist je dit al?

Wat is een onverwachte schuld?

Stel je bent erfgenaam in een nalatenschap en je hebt je erfdeel onvoorwaardelijk aanvaard. Na enige tijd blijkt dat in de erfenis het bedrag van de schulden de waarde van de bezittingen overtreft. De nalatenschap heeft dus een negatief saldo. In principe moet je het tekort dan met eigen geld bijpassen. Vanaf 1 september 2016 kent de wet één uitzondering waarin je als een erfgenaam de rechter kan vragen of je de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden, zodat je het tekort niet uit eigen zak hoeft bij de passen. Dit is het geval als je "onverwachte schulden" van de overledene tegenkomt. De wetgever is streng bij de beoordeling wat een onverwachte schuld is en wat niet. 

Een onverwacht schuld is een schuld die je niet kende én die je ook niet behoorde te kennen. Minimaal zul je de administratie van de overledene moeten raadplegen om achter bestaande schulden te komen. Is geen administratie voorhanden, dan zul je op andere manieren nader onderzoek moeten doen. Ook de geschiedenis van de overledene kan een rol spelen in de beoordeling of je een schuld "behoorde te kennen". Is er geen (duidelijke) administratie voorhanden, dan moet je niet op normale wijze aanvaarden. Kortom: van een onverwachte schuld is niet snel sprake. Denk dus goed na voor je een nalatenschap aanvaardt, doe goed onderzoek naar de omvang van de nalatenschap en laat je goed voorlichten voordat je een beslissing neemt! Meer weten?

Terug