Wist je dit al?

Kan ik de kosten die ik bij de notaris maak aftrekken bij mijn aangifte inkomstenbelasting?

Of notariskosten voor jou aftrekbaar zijn bij jouw aangifte inkomstenbelasting is afhankelijk van de werkzaamheden die de notaris voor je verricht heeft. Notariskosten kunnen - als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - aftrekbaar zijn indien het notariskosten betreft die zien op het afsluiten van een hypothecaire lening en de vestiging van een hypotheekrecht op je woning. Of dergelijke notariskosten aftrekbaar zijn is onder meer afhankelijk van de wijze van besteding van het geleende geld. Ook andere factoren spelen echter mee. Notariskosten die je maakt in het kader van je eigen bedrijf, zijn als bedrijfskosten aftrekbaar. De meeste andere notariskosten kun je echter niet aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Meer weten?

Terug