Actueel

Erven en bijstand

Erven en bijstand

Als je erft en je zit in de bijstand dan kan het zijn dat je bijstandsuitkering wordt beëindigd of wordt verlaagd. Hoe werkt dit eigenlijk? De uitkering zal worden stopgezet als het vermogen boven de zogenaamde vermogensgrens komt. Een alleenstaande heeft recht om een eigen vermogen te hebben van maximaal € 6.020,00. (Dit geldt voor het jaar 2018). Voor samenwoners en alleenstaande ouders bedraagt het vrijgelaten vermogen € 12.040,00. (bedrag voor 2018). Het lastige is dat per gemeente er verschillende regels gelden over hoe en wanneer je inlichtingen moet verstrekken aan de gemeente als je een erfenis hebt ontvangen of als je recht hebt op een erfenis. In ieder geval moet je een erfenis melden bij de sociale dienst. Als je geen melding maakt dan kan de sociale dienst een boete opleggen of je bijstand opschorten. Dit kan zelfs al het geval zijn als een erfenis geen invloed heeft op je bijstandsuitkering. Als je een erfenis krijgt dan moet je eerst op je erfenis interen voordat je opnieuw bijstand kan aanvragen. Op het moment dat je weer zakt onder je vermogensgrens heb je weer recht op bijstand. De sociale dienst zal aangeven hoe lang je met de erfenis moet doen. Je kunt met andere woorden niet snel de erfenis opmaken en weer een beroep op bijstand doen. Als je niet direct beschikking hebt over je erfdeel omdat bijvoorbeeld eerst een woning moet worden verkocht uit de nalatenschap, en dat kan enige tijd in beslag nemen, dan kan de gemeente je bijstand geven in de vorm van een lening.
Stel dat je in de bijstand zit mag je dan een erfenis weigeren?
Als je een positieve erfenis niet wilt aanvaarden, heet dat verwerpen, maar als je dat doet dan ziet de sociale dienst dat als een schenking aan de overige erfgenamen, die kan dan dat bedrag verhalen op de erfgenamen.
Stel dat je bent onterfd terwijl je in de bijstand zit wat dan?
Je mag dan niet stilzitten en berusten in je onterving, maar je moet een beroep doen op je minimale erfdeel, de zogenaamde legitieme portie, anders kan de sociale dienst oordelen dat je onnodig een beroep doet op de bijstand. Je moet dus actief handelen. Meer weten? Neem dan contact met mij op. 

Jan Hunderman

Erven_en_bijstand_2_733x533.jpg

Bel mij (050) 302 12 02 of klik hier en stuur mij een email-bericht​

Terug