Actueel

De donorclausule

De donorclausule

Het levenstestament wordt steeds meer een document waarin wensen voor de laatste fase worden vastgelegd, zoals euthanasiewensen en/of uitvaartwensen. In het kader van het vastleggen van donatiewensen is voor het levenstestament ook een rol weggelegd. In het donorregister ontbreekt namelijk de ruimte voor persoonlijke uitleg/aanwijzingen aan nabestaanden. Het levenstestament biedt daar onbeperkte ruimte voor. Een donorclausule in het levenstestament kan onder meer voorzien in de volgende situaties:

  • Een ja-registratie aan nabestaanden toelichten en uitleggen.
  • Een bewuste donor met een geen bezwaar-registratie kan zijn donatiewens bevestigen zodat nabestaanden minder snel aannemelijk kunnen maken dat registratie niet overeenkomt met de wens van de overledene.
  • Een persoon in het levenstestament aanwijzen die namens de overledene de beslissing over orgaandonatie neemt. Deze aanwijzing is ook mogelijk in het donorregister. Het nadeel van het register is dat geen verdere instructies en wensen kunnen worden meegegeven; ook is het benoemen van een reserve-persoon niet mogelijk.

Meer weten? Neem contact met mij op! 

Marieke Poort

Donor_1_733x533.jpg

Bel mij (050) 302 12 02 of klik hier en stuur mij een email-bericht

Terug