Actueel

Samenwonen en samen bankieren?

Samenwonen en samen bankieren?

Een en/of rekening is een bankrekening die op naam van meerdere personen staat. Deze rekeningvorm wordt vaak gebruikt door gehuwden of samenwonenden om de gezamenlijke kosten te betalen. Met een en/of rekening kunnen beide rekeninghouders over de rekening beschikken. Dit betekent niet automatisch dat het saldo op de rekening van beide partners gezamenlijk is. Het tegoed op de rekening is van degene die het tegoed op de bankrekening heeft gezet, tenzij partners hebben besloten dat het saldo gezamenlijk aan hen toekomt. Als samenwonenden uit elkaar gaan, of bij overlijden van een van de partners, komt het tegoed op de bankrekening in principe niet toe aan de andere rekeninghouder maar blijft het van degene die het geld op de rekening heeft gestort, of gaat het saldo naar de erfgenamen. Samenwoners doen er dus goed aan om duidelijke afspraken te maken van wie het saldo is. Laat in een samenlevingscontract bij de notaris vastleggen dat het saldo op een en/of rekening gezamenlijk is, dit voorkomt onenigheid en onduidelijkheid. Meer weten? Neem contact met mij op! 

Jan Hunderman

Samenwoners 1_733x533.jpg

Bel mij (050) 302 12 02 of klik hier en stuur mij een email-bericht​

Terug