Actueel

Weduwe of weduwnaar? En dan?

Weduwe of weduwnaar? En dan?

Stel: je echtgenoot is overleden, maar na verloop van tijd heb je een nieuwe liefde gevonden. Jullie willen samen verder en willen ook graag dat het voor elkaar goed geregeld is voor het geval één van beiden komt te overlijden. Je wilt daarom een goede langstlevenderegeling opnemen in een nieuw testament. Kan dat? In een testament voor je nieuwe partner kun je regelingen treffen voor het geval je komt te overlijden. Die regelingen bevatten vaak bepalingen die ervoor zorgen dat kinderen hun erfdeel pas ontvangen na het overlijden van die nieuwe partner. Echter, je kinderen hebben óók recht op hun erfdeel in de nalatenschap van hun eerder overleden ouder (jouw overleden echtgenoot). Dát erfdeel is opeisbaar bij jou overlijden. Dat betekent in veel gevallen dat het maken van een goede langstlevenderegeling voor je nieuwe partner heel moeilijk kan worden. Onmogelijk is het echter niet. Soms zijn er oplossingen te bedenken. Kandidaat-notaris Wim Kuipers kan jullie verder op weg helpen. Neem gerust contact op voor een gesprek.

Terug