Wist je dit al?

Kun je nog van de koop van een huis af, als de koop al gesloten is?

Bij de koop van een woning door een particulier komt de koop formeel pas tot stand als die koop schriftelijk is vastgelegd.

Lees meer

Kun je je eigen familieleden onterven?

Ja, al je familieleden kun je onterven.

Lees meer

Mijn vriend betaalt een flink deel van de koopsom van onze nieuwe woning, moet de woning nu op zijn naam komen?

Mijn vriend en ik gaan een woning kopen. Mijn vriend krijgt voor de aankoop een schenking van zijn ouders, maar daarnaast hebben we ook een hypotheek nodig.

Lees meer

Welke bezittingen tellen allemaal mee bij de berekening van de erfbelasting?

Erfbelasting wordt geheven over alles wat wordt nagelaten. Dus ook over de waarde van een auto, de waarde van sieraden, de waarde van inboedel en de waarde van een koophuis.

Lees meer

Wij zijn vandaag bij de notaris geweest voor de verkoop van ons huis. Boekt de notaris dan ook vandaag de netto-verkoopopbrengst aan ons over?

Nee. De notaris mag niet op dezelfde dag als de dag van ondertekening van de akte van levering de netto-verkoopopbrengst van de woning aan je overboeken.

Lees meer

Landjepik loont niet

In bepaalde omstandigheden kan iemand die andermans grond in gebruik heeft, door verjaring eigenaar van die grond worden.

Lees meer

Als je bang bent dat een erfgenaam zijn erfdeel in korte tijd opmaakt, of aan de betaling van schulden kwijt raakt, dan kun je daar met een testament wat aan doen.

Het komt voor dat iemand wel een bepaalde persoon tot erfgenaam wil benoemen, maar dat die persoon niet zo heel geschikt is om zelf dat erfdeel te beheren.

Lees meer

Wij hebben voor 2003 een testament gemaakt, maar door het nieuwe erfrecht geldt dat toch niet meer?

In 2003 is inderdaad nieuw erfrecht in werking getreden.

Lees meer

Partnerpensioen, wat is dat?

Partnerpensioen is nabestaandenpensioen.

Lees meer

Wat is een minuut akte?

Een minuut akte is het originele exemplaar van een notariƫle akte, waarop de handtekeningen van de partij(en) en de notaris staan vermeld.

Lees meer

Wat is een derdengeldenrekening?

Een derdengeldenrekening (ook wel genoemd kwaliteitsrekening) is een bankrekening van een notaris die bestemd is voor betalingen van gelden die niet aan de notaris moeten gaan toebehoren.

Lees meer

Wat is een legitieme portie?

De legitieme portie is een vordering in geld, gelijk aan de helft van de waarde van hetgeen het (klein)kind zou hebben gekregen indien er geen testament gemaakt zou zijn.

Lees meer