Actueel

Heeft verpachter recht op deel fosfaatrechten?

Heeft verpachter recht op deel fosfaatrechten?

Wat zijn de rechten van de verpachter op fosfaatrechten van de pachter?

Lees meer
Heb je een volmacht en een uitkering? Kijk uit!

Heb je een volmacht en een uitkering? Kijk uit!

Pas op met een volmacht aan iemand die een bijstandsuitkering krijgt!

Lees meer
Oorlog op sociale media voorkomen?

Oorlog op sociale media voorkomen?

Neem een sociale media clausule op in je samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of in je partnerschapvoorwaarden.

Lees meer
Schenken? Maar let wel op!

Schenken? Maar let wel op!

De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is € 5.363,00. De vrijstelling voor alle anderen is € 2.147,00. Wil je je (stief)kind tussen de achttien en veertig jaar eenmalig meer schenken dan de…

Lees meer
Wie is jouw executeur?

Wie is jouw executeur?

Op het moment dat blijkt dat je tot executeur bent benoemd en je kunt of wilt deze rol van executeur niet op je nemen mag je je benoeming tot executeur weigeren.

Lees meer
Koopovereenkomst woning via email ondertekenen?

Koopovereenkomst woning via email ondertekenen?

In de huidige maatschappij worden steeds meer zaken digitaal geregeld. De koopovereenkomst die je sluit ten aanzien van een woning dient echter nog steeds fysiek, dus met een echte handtekening, te…

Lees meer