emmius_20_335x223.jpg

Marieke Poort, kandidaat-notaris in Ten Boer
Mediation (echtscheiding),  afwikkeling nalatenschappen en veilingen

‘Het notariaat speelt een belangrijke rol bij het oplossen van juridische geschillen en, als ze toch ontstaan, het oplossen daarvan. Een notaris is per definitie onafhankelijk en onpartijdig. Vandaar dat ook bij een echtscheiding of het verdelen van de nalatenschap een beroep op Emmius Notarissen kan worden gedaan. Er moet tenslotte veel geregeld worden. Vaak verloopt dat proces harmonieus, maar soms leidt het tot onduidelijkheden of, erger, tot een conflict. Met behulp van mediation kan ik dan een bemiddelende rol spelen. Hoe is het conflict ontstaan en hoe willen ze dat het wordt opgelost? Ik probeer het gesprek in goede banen te leiden, ondersteuning te bieden en advies te geven over de wettelijke mogelijkheden. Maar de partijen moeten uiteindelijk zelf met een oplossing komen.  Vanzelfsprekend houd ik als onafhankelijke derde partij rekening met de belangen van alle betrokkenen. Zo leidt mediation veelal tot een sneller en beter resultaat dan wanneer er een rechter aan te pas komt.’ 

Wat kan ik voor jou betekenen?

 

Bel mij (050) 302 12 02 of klik hier en stuur mij een email-bericht