Actueel

Extra belastingvrij schenken in 2021.

Extra belastingvrij schenken in 2021.

In 2021 wordt de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig
|met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast.

Schenking aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.
Deze vrijstelling bedraagt voor 2020 € 5.515. De belastingvrije schenking voor kinderen komt, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021, uit op € 6.604.

Schenking aan derden

Voor andere personen dan kinderen (derden) bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen. De generieke vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Waarom extra belastingvrij schenken?

Het initiatief tot verhoging van de vrijstellingen heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege de crisis, extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Let op! De verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

Bel ons als je meer wilt weten (0596) 635000  of klik hier en stuur ons een email-bericht

Terug